4de Dimensie


Hoe werkt dat nou? wat? Nou de 4de Dimensie!!
Na alle jaren van vergeefs op de oplossing wachten, eindlijk het verlossende antwoord, en dat slechts door logisch nadenken!

De tijd wordt vaak aanduid als vierde dimensie. Waarschijnlijk omdat er niks anders voorstelbaar is na de drie ruimtedimensies. Er is geen logische 4de dimensie. Het makkelijk lijkt het makkelijkst om tijd hier maar voor te nemen. Om te begrijpen wat ruimte met tijd te maken heeft, moeten we toch echt op Einsteinniveau wat grenzen aftasten. Ook leuk. We laten ons echter niet bedotten en gaan op zoek naar de ware 4de ruimteDimensie.

U mailen over deze kunstige gedachtengang om een prijs aan te bieden.